Er is een roos ontsprongen

Er is een roos ontsprongen,
uit ene zuiv're stam
Die, naar profeten zongen,
voortkwam uit Jesse's stam
Zij heeft haar bloem gebracht
Al in de koude winter,
in 't midden van de nacht

Wij loven U Maria
en 't Kind dat Gij ons bracht.
hij is ons aller vreugde
Het licht in duistre nacht.
U Kindje in deez'stal,
aanbidden wij tezamen,
O Koning van 't Heelal.

Klik op de onderstaande afbeeldingen om mee te zingen!

Karaoke versie

Ontkerkelijkte versie

De witte vlokken zweven
Dooreen in veld en gaard
Terwijl zij 't sneeuwkleed weven
De lijkwa' voor deez' aard
Toch kiemt daar stil en zacht
De bloem van 't nieuwe leven
Die lente's adem wacht

Ons is een kind geboren
In 's werelds winternacht
Toen is ons 't lieflijkst gloren
Van 's hemels licht gebracht
Het straalt in ons gemoed
Dat blij met d'eng'lenkoren
Den Vredevorst begroet

Protestantse versie, gezang 17

Een roze, fris ontloken,
uit tere wortel kwam,
want d' oudheid had gesproken:
"Zij bloeit uit Jesse's stam"
Die heeft een bloem gebracht
al in de koude winter
te midden van de nacht.

Die bloem van wond're luister,
waarvan Jesaja sprak,
bloeid' op, toen door het duister
het licht der wereld brak.
Toen is in stille nacht
Maria's kind geboren,
dat ons Gods heilwoord bracht.

Die bloem, zo klein en teder,
met hare geur zo zoet,
brengt ons de zonne weder,
die 't duister wijken doet.
O Jezus, mens en God,
bij U is wel geborgen
ons aards en eeuwig lot.