Herders, Hij is geboren

Herders, Hij is geboren
In 't midden van de nacht
Die zo lang van te voren
De wereld heetft verwacht
Vrolijk o herderkens
Zongen de engelkens
Zongen met blijde stem
Haast u naar Betlehem

 

Klik op de onderstaande afbeeldingen om mee te zingen!

Gezongen versie