Hoor! De Englen Zingen D'eer

Hoor, de englen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer.
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem.
Hoor de englen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer.

Hij die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin.
Hoor de englen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer.

Lof aan u die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt,
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuw geboren zouden zijn.
Hoor de englen zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Klik op de onderstaande afbeeldingen om mee te zingen!

Karaoke versie Gezongen versie Gezongen versie

Zie ook de Hark the Herald Angels Sing, de Engelse versie van Hoor! De Engelene zingen d'eer.